*Citaat Friedrich Nietzsche Duits dichter en filosoof 

Verschillende fases in de incassoprocedure

Een incassoprocedure - ook wel incassotraject genoemd - kan worden onderscheiden in de volgende fases:

  • Fase 1 - het eigen incassotraject: in deze (interne) fase probeert de schuldeiser zelf om zijn facturen betaald te krijgen. Bijvoorbeeld door zijn klant te bellen en door betalingsherinneringen en aanmaningen te versturen.

  • Fase 2 - het buitengerechtelijke of minnelijke incassotraject: in deze (externe) fase schakelt de schuldeiser een professionele incassopartij in die de schuld buiten rechte probeert te incasseren door allerlei incassomaatregelen te nemen.

  • Fase 3 - het gerechtelijke incassotraject: in deze fase stapt de schuldeiser naar de rechter om zijn vordering betaald te krijgen of door andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals conservatoir (bewarend) beslag te leggen of het faillissement van zijn wanbetaler aan te vragen.

  • Fase 4 - het executietraject: in deze fase wordt het vonnis ten uitvoer gelegd door het leggen van beslagen.                                                                                             

Contact                                                                               Algemene Voorwaarden                            HERAKLES-Incasso

Over HERAKLES-Incasso                                                 Privacy Statement                                       Postbus 30

Pre-incasso                                                                         Disclaimer                                                    9244ZN Beetsterzwaag

Veel gestelde vragen