*Citaat Friedrich Nietzsche Duits dichter en filosoof 

Incassobureau

Facturen die niet betaald worden, worden vaak doorgegeven aan een incassobureau. Het incassobureau (HERAKLES-Juristen)neemt dan door middel van een brief contact op met de schuldeiser en probeert deze te bewegen tot het betalen van het verschuldigd bedrag. Er wordt afgesloten met de mededeling dat er ook nog eens incassokosten worden berekend.

Wordt er niet betaald, dan volgt het volgend contact. Dit gaat tegenwoordig per brief, e-mail of WhatsApp. Het betreft dan een nieuwe aanmaning met extra kosten. 

 

Wat als u een brief van HERAKLES-incasso ontvangt?

Wanneer wij u een brief (inclusief rekening) toezenden, is het verstandig om uit te zoeken wat uw rechten zijn. Als u denkt dat wij fout zitten, met het berekenen van hoge vergoedingen , is het verstandig om de brief niet direct te versnipperen.

Wanneer wij namelijk een terechte reden hebben om een bedrag van u te vorderen, kunnen wij naar de rechter gaan wanneer u niet betaalt. Dat verhoogt de kosten die u uiteindelijk moet betalen én zorgt ervoor dat er beslag kan worden gelegd.

Wanneer u het niet eens bent met de kosten, is het verstandig om in contact met ons te treden u kunt uw bezwaren dan kenbaar te maken. U kunt ook besluiten om enkel aan HERAKLES-incasso het bedrag over te maken wat aan kosten (en hoofdsom) gevorderd mocht worden en een brief terug te sturen met de reden waarom u dat zo heeft gedaan.                                                                                                                                                                                  Ten slotte kunt u besluiten om het bedrag niet of slechts gedeeltelijk over te maken en het incassobureau niet op de hoogte te stellen. Dat is echter niet verstandig, aangezien er dan waarschijnlijk meer problemen ontstaan (terecht of onterecht, u heeft er waarschijnlijk geen trek in).

Kosten die het incassobureau in rekening mag brengen

Het incassobureau brengt vaak een aantal kosten in rekening. Deze kosten hebben zeer diverse namen: administratiekosten, portokosten, incassokosten, buitengerechtelijke kosten, regelingskosten, registratiekosten, dossierkosten, bureaukosten, medewerkerskosten en leges. Regelmatig is het bedrag aan kosten groter dan het bedrag dat geïncasseerd moest worden. Wat mag in rekening worden gebracht? Hierna worden de hoofdlijnen uitgelegd.

Administratiekosten – Kan terecht zijn, maar enkel wanneer geen buitengerechtelijke kosten of incassokosten worden gerekend.

Incassokosten/Buitengerechtelijke kosten – Betreft beiden dezelfde kosten. Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet incassokosten in werking getreden waar een incassobureau zich aan moet houden. De regels daarvan zijn als volgt:

  • De eerste € 2.500 van de vordering – maximaal 15% van de hoofdsom aan incassokosten.

  • De volgende € 2.500 van de vordering – maximaal 10%.

  • De volgende € 5.000 van de vordering – maximaal 5%.

  • De volgende € 190.000 van de vordering – maximaal 1%.

  • De rest 0,5% met een maximum van € 6775.

  • Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40.

Regelingskosten

– Kosten die worden overeengekomen tussen incassobureau en schuldenaar om het bedrag in termijnen te betalen. Deze kosten kunnen dus nooit ‘opgelegd’ worden. (Deze administratieve kosten bedragen bij ons na akkoord afbetalingsregeling slechts € 10,00) 

Registratiekosten – Kosten die geen wettelijke basis hebben en eigenlijk onder de incassokosten/buitengerechtelijke kosten behoren te vallen.(Wij berekenen deze daarom niet)

Bureaukosten en dossierkosten – Kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een incassotraject door het incassobureau. Behoren ook onder de incassokosten/buitengerechtelijke kosten te vallen.(Wij berekenen deze daarom niet)

Medewerkerskosten – Kosten voor medewerkers die aan het dossier hebben gewerkt. Is geen aparte post en behoort tot de buitengerechtelijke incassokosten. (Wij berekenen deze daarom niet)

Leges – Kosten voor het opvragen van gegevens uit bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of gemeentelijke uittreksels. Terechte kosten wanneer deze ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

Incassobureau – Conclusie

Het innen van rekeningen die niet worden betaald, wordt vaak overgelaten aan ons. HERAKLES-Incasso gaat dan de vordering te incasseren. Wij houden ons aan de wettelijke incassokosten.

Wanneer u post krijgt van ons en u bent het niet eens met de vordering, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen om te kijken waar u juridisch staat. 

Contact                                                                               Algemene Voorwaarden                            HERAKLES-Incasso

Over HERAKLES-Incasso                                                 Privacy Statement                                       Postbus 67

Pre-incasso                                                                         Disclaimer                                                    8710AB WORKUM

Veel gestelde vragen